Flat Preloader Icon

Почела реализација пројектних активности у оквиру пројекта  „Учимо сви заједно“

Град Суботица је једна од 20 изабраних локалних самоуправа у нашој земљи, која учествује у пројекту„Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитеског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ чији је скраћени  назив „Учимо сви заједно“,  који  реализује Министарство просвете у сарадњи са Уницеф-ом уз подршку  ЕУ.

Главни циљеви пројекта „Учимо сви заједно“ усмерени су на даљи развој инклузивних политика, законског оквира, јачање механизама и институционалних капацитета запраћење, координацију и реализацију инклузивног образовања, за оснаживања капацитета наставника и других професионалаца из сектора образовања, здравља и социјалне заштите за пружање  одговарајуће и квалитетне додатне подршке, као и за организације цивилног друштва. Циљ пројекта је да унапреди квалитет и промоцију инклузивног образовања као општеприхваћеног стандарда у образовном систему Републике Србије.

У оквиру пројекта „Учимо сви заједно“ за 20 локалних самоуправа обезбеђен је грант програм у циљу унапређења капацитета за инклузивно образовање на локалу. Град Суботица у оквиру пројекта „Учимо сви заједно“ реализује пројекат „Не напуштај школу“. Прва активност овог пројекта је дводневни семинар за васпитаче из предшколских установа и наставнике суботичких основних и средњих школа под називом „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“, који је одржан је у суботу 6. и недељу 7. априла 2024. године,  у ОШ „Иван Горан Ковачић“.

„Овај дводневни стручни семинар треба да унапреди механизме подршке деци и ученицима и њиховим родитељима, како би се повећао обухват деце и смањило осипање деце и ученика из осетљивих група из образовно-васпитног система и како би они имали што квалитетније укључивање у образовање и живот у друштвеној заједници“ изјавила је поздрављајући  учеснике семинара  чланица  Градског већа за образовање и културу Миланка Костић. Она је додала, да ће поред ове обуке у Суботици у оквиру пројекта „Не напуштај школу“,  бити одржана и обука „Механизми успешне транзиције“,  трибина за родитеље и округли сто, на којем ће бити представљени резултати пројекта и промоција примера добре транзиционе праксе. „Приступиће се и изради  приручника који ће садржати примере добре транзиционе праксе. У њему ће се налазити транзициони протоколи за прелазак из предшколске установе у основну школу, као и транзициони протоколи за прелазак из основне у средњу школу. Пројекат предвиђа и набавку дидактичких средстава за ученике нижих разреда основних школа из осетљивих група, како би лакше  усвајали математичке појмове“  навела је Костић.

Обуку „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ одржали су стручни сарадници Удружења „Мост“. „Обука настаје у време доношења Закона о основама система образовања и васпитања који, у складу са Уставом Републике Србије и међународним конвенцијама, гарантује право на квалитетно образовање за сву децу. Настала је из потребе да се запосленима у образовању пружи подршка како би унапредили компетенције за рад у инклузивној школи/вртићу, отвореној за сву децу, без дискриминације и сегрегације“ изјавила је ауторка семинара Милена Јеротијевић из Удружења „Мост“. Како је истакла, очекује се да ће учесници кроз обуку повећати позитиван став према инклузивном образовању, разумеће да је деци из осетљивих друштвених група неопходна додатна подршка да би остварила своја основна права, а пре свега право на образовање. „И што је посебно важно, унапредиће компетенције за пружање подршке сваком детету/ученику за укључивање и напредовање током процеса образовања“ каже Милена Јеротијевић. Циљ обуке  је да се  полазници упознају са са законским оквиром инклузивног образовања, а пре свега са Правилником о ИОП-у,  да унапреде вештине израде ИОП-а тј. израде  педагошког  профила,  плана мера  подршке, персонализованог плана активности, планирања часа у одељену/ групи коју похађа и ученик којем се пружа додатна подршка, као и да се  упознају са стратегијама наставе са даровитим ученицима јер и они представљају једну осетљиву групу. Током обуке, полазници су размењивали искуства, недоумице и сумње, износили  примере добре праксе што представља највреднији облик хоризонталног учења унутар хомогене професионалне групе.

Учесница семинара психолог Лариса Гвозденовић из ОШ „Соња Маринковић“ изјавила је да је семинар веома користан, јер је омогућио нова теоријска и практична знања запосленима у просвети, али и онима који већ имају велико искуство у васпитно-образовном раду са децом са потешкоћама у учењу, сметњама у развоју, или децом која долазе из социјално нестимулативних средина. „Први дан семинара био је обележен усвајањем информација од практичног значаја у писању педагошког профила детета, као почетног корака увођења детета у процес инклузивног образовања, као и о начинима препознавања даровите деце, чему сам лично, као психолог у основној школи, тренутно нарочито посвећена, односно предупређивању негативне појаве у образовно-васпитном систему, која подразумева превиђање даровите деце и недостатке у механизмима њихове идентификације, при чему је од пресудне важности, за добробит оваквог детета, да оне буду благовремено препознате, како им се не би дозволило да узму маха“ рекла је Гвозедновић. „Другог дана семинара радило се на усвајању теоријских знања о законским карактеристикама Правилника о ИОП-у, која омогућују превазилажење евентуалних недоумица у вези правила и процедура спровођења процеса инклузивног образовања, као и применом веома практичних и конкретних вежби, током којих су сви учесници семинара, подршком од стране водитељки из Удружења ,,Мост“, имали прилику да се опробају или увежбају у писању индивидуалних образовних планова за ученике који су укључени у процес инклузивног образовања. Оно што бих издвојила као посебну предност овог семинара јесте управо избалансирана мешавина теоријских знања на тему спровођења инклузивне праксе и увежбавања, на лицу места, са обученим водитељкама, са конкретним примерима, како успешно написати план рада са децом са тешкоћама у учењу или развоју, што све заједно представља значајно оснаживање и сензибилисање свих присутних за тако важну праксу каква је спровођење процеса инклузивног образовања у нашој земљи“ закључила је Лариса Гвозденовић.

Пројекат „ Не напуштај школу“ Град Суботица реализује у сарадњи са партнерским организацијама „Центром за подршку и развој Суботица“ и Удружењем за ефектолошку подршку и едукацију „Тедеф“ из Суботице.

Previous У Суботици одржан Дан науке и иновација

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER