Flat Preloader Icon

Савремено стваралаштво

Институције културе -> Савремено стваралаштво

Народно позориште Суботица
Дечје позориште Суботица
Установа културе Арт биоскоп „Александар Лифка“ Суботица
Завичајна галерија “др Винко Перчић”
Позориште „Kosztolányi Dezső“
Савремена галерија Суботица
Фoндaциja зa oмлaдинску културу и ствaрaлaштвo “Данило Киш” Суботица

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER