Flat Preloader Icon

Виртуални матичар

Виртуални матичар

Странице Виртуалног матичара су предвиђене да омогуће грађанима, да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Суботица.

Основна карактеристика Виртуалног матичара је да се путем електронске поште могу наручити на кућну адресу следећи изводи или уверења:

 Извод из матичне књиге рођених
 домаћи образац
 двојезични образац
 интернационални образац
  
 Извод из матичне књиге венчаних
 домаћи образац
 двојезични образац
 интернационални образац
  
 Извод из матичне књиге умрлих
 домаћи образац
 двојезични образац
 интернационални образац
  
 Уверење о држављанству
 домаћи образац
 двојезични образац
  
  
 

Ради сигурности обавезно проверите да ли се налазите на листи примљених наруџбеница.

Проверу можете извршити већ наредног дана, осим у случајевима када је наруџбеница послата у суботу, недељу, државним или верским празником. У том случају подаци се обраðују првог наредног радног дана.

НАПОМЕНА

Рад Матичне службе и Месних канцеларија Градске управе Суботица траје од 07:00 – 15:00 следећим данима:   

  • Суботица 024/553-505 или 024/626-817, понедељак – петак
  • Бајмок 024/762-001, уторак, четвртак
  • Палић 024/754-034, понедељак – петак
  • Чантавир 024/782-001, понедељак, петак
  • Доњи Таванкут 024/4767-017, четвртак – дежурство
  • Стари Жедник 024/787-010, уторак – дежурство
  • Хајдуково, 024/758-414, среда, 11:30-15:00-дежурство
  • Бачки Виногради, 024/757-104, среда, 7:00-11:00-дежурство
  • Шупљак, 024/755-911, петак 7:00-11:00-дежурство

ради утврђивања не пријема Ваше наруџбенице.

Да би избегли трошкове доласка или уштедели на времену, користите могућности и понуђене предности у рубрици „Виртуални матичар“.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER