Flat Preloader Icon

Дан града

Град има свој празник - Дан града.

Дан града је 1. септембар – када је 1779. године било свечано увођење (инсталација)
привилегије – статуса слободног краљевског града Суботице.

Дан Града обележава се пригодним манифестацијама и доделом јавних признања.
Скупштина града одлучује о додељивању звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Начин обележавања Дана града и врсту јавних признања као и поступак и начин њихове
доделе уређују се одлуком Скупштине града.

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER