Flat Preloader Icon

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Послове саветника за заштиту права пацијената на територији града Суботице обавља Биљана Кнежевић, дипломирани правник.

Адреса: Трг слободе 1, 24000 Суботица (II/238-4)
Телефон: 024/626-882
Е-маил: biljana.knezevic@subotica.rs

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER