Flat Preloader Icon

Заштита животне средине

Заштита животне средине

Захтеви и обрасци

Евиденције и регистри

Стање животне средине (мониторинг)

Природне вредности и заштићена подручја

Документи

Публикације

  • Квалитет животне средине Севернобачког округа у 2014. години (српски/мађарски)
  • Квалитет животне средине Севернобачког округа у 2013. години (српски/мађарски)
  • Квалитет животне средине Севернобачког округа у 2012. години (српски/мађарски)
  • Квалитет животне средине града Суботице у 2011. години (српски/мађарски)
  • Еколошки повољна пракса у пољопривреди (српски/мађарски)

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER