Flat Preloader Icon

Просторни план Града Суботице

Просторни план града Суботице је свеобухватан документ који има за циљ да организује физички простор града на начин који подржава одрживи развој, задовољава потребе заједнице и штити природне ресурсе. План обухвата различите аспекте, укључујући коришћење земљишта, инфраструктуру, заштиту животне средине, урбану ревитализацију и друге кључне елементе. У наставку је документ просторног плана града Суботице.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER