Flat Preloader Icon

Е-маил адреса за доставу фактура

Обавештење добављачима о примени Система електронског фактурисања (скраћено СЕФ)

18.05.2022.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER