Flat Preloader Icon

Плаћање картицама на шалтерима Градског услужног центра

Плаћање картицама на шалтерима Градског услужног центра

25.11.2019.

Обавештавају се грађани, физичка иправна лица да административне и комуналне таксе које се прилажу уз захтеве за услуге које пружа Градска управа Града Суботица могу платити платним картицама на ПОС Терминалима на шалтеру

  • 6 (изводи из регистра матичних књига и уверења о држављанству-Одсек за лична стања грађана),
  • 9 (сви захтеви по којима решава Секретаријат за грађевинарство) и
  • 10 (општа писарница) Услужног центра Градске управе Града Суботица.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER