Flat Preloader Icon

Локална пореска администрација

Локална пореска администрација

ЛПА – Обавештења

УПИТ СТАЊА


ЗАХТЕВИ

1. -о измиреним јавним приходима
2.- о задужењу порезом на имовину

Електронскa пошта за слање захтева:
slavica.mirosavljevic@subotica.ls.gov.rs
Контакт:
t +381(0)24 626-903
f +381(0)24 626-742
Aдреса:
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
ГРАД  СУБОТИЦА
Градска управа
Секретаријат локалне пореске
администрације
Трг Слободе 1
24000 Суботица


29.11.2023.

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину у Граду Суботици


24.11.2022.

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину у Граду Суботици


30.11.2021.

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину у Граду Суботици


26.04.2021.

Одлука о могућности ослобађања од плаћања изворних локалних јавних прихода за правна лица и предузетнике.


 30.11.2020.

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у Граду Суботици


10.12.2019.


06.12.2018.

30.11.2017.


 30.11.2016.


 26.11.2015.


03.02.2015


09.12.2014


06.12.2013.


29.11.2013.


11.01.2013.

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER