Flat Preloader Icon

Информатор о раду органа Града Суботице

Информатор о раду – Градоначелник
Информатор о раду – Скупштина града
Информатор о раду – Градско веће
Информатор о раду – Градска управа

Информатор о раду органа Града Суботице

Обрасци

Планови јавних набавки

Подаци о спроведеним набавкама

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER