Flat Preloader Icon

Градска управа

Градска управа образује се као јединствен орган.

Градска управа дужна је да грађанима омогући несметано остваривање њихових права,
обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења, пружа правну помоћ, сарађује са
грађанима и поштује њихово достојанство.

Надлежности градске управе:

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER