Flat Preloader Icon

Dr. Pásztor Bálint (Др Балинт Пастор)

Prof. dr Bálint Pásztor (Балинт Пастор), председник Савеза војвођанских Мађара, доктор правних наука, ванредни професор универзитета, народни посланик, председник Посланичке групе СВМ, председник Скупштине Града Суботице, рођен је 3. јануара 1979. г. у Суботици.

Основну школу и гимназију завршио је у родном граду, а дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, фебруара 2002. г. На истом факултету је октобра 2011. г. стекао академски назив мастер, из уставноправне научне области. Докторску дисертацију, под насловом „Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави”, одбранио је на Правном факултету у Београду 29. септембра 2018. године и тиме стекао научни назив доктор правних наука.

Од априла 2002. био је правни саветник суботичког Д.о.о. за консалтинг Паннон Инвест Цонсортиум, а од јануара 2004. до фебруара 2007. г. био је директор овог привредног друштва.

Од 19. октобра 2002. до 30. јуна 2010. био је члан Националног савета мађарске националне мањине. Од 6. децембра 2002. до 11. децембра 2009. био је председник Извршног одбора НСМНМ-а.

Члан је Савеза војвођанских Мађара од 13. септембра 2000. г. Током избора 2000. г. био је члан Централног изборног штаба Демократске опозиције Србије (ДОС), делегиран од стране СВМ-а. Од маја 2007. члан је Председништва СВМ-а, од маја 2019. године је потпредседник странке, а од 31. октобра 2023. до 2. марта 2024. г. је вршилац дужности председника Савеза војвођанских Мађара. Од 2. марта 2024. г. је председник странке.

Од 14. фебруара 2007. је народни посланик, председник Посланичке групе мањина, члан Одбора за иностране послове и Законодавног одбора Народне скупштине.

Од 11. јуна 2008., у другом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе мањина, члан Одбора за иностране послове и Одбора за финансије Народне скупштине.

Од 31. маја 2012., у трећем мандату је народни посланик, председник самосталне Посланичке групе СВМ, која је поново образована након више од десет година, члан Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине.

Од 16. априла 2014., у четвртом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе СВМ, члан Одбора за уставна питања и законодавство и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине, председник Посланичке групе пријатељства са Шпанијом.

Од 3. јуна 2016., у петом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе Савез војвођанских Мађара – Партија за демократско деловање, па Посланичке групе СВМ, члан Одбора за уставна питања и законодавство и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине, председник Посланичке групе пријатељства са Шпанијом.

Од 3. августа 2020., у шестом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе Савез војвођанских Мађара, члан Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине, председник Посланичке групе пријатељства са Шпанијом.

Од 1. августа 2022., у седмом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе Савез војвођанских Мађара, члан Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине, председник Посланичке групе пријатељства са Шпанијом.

Од 6. фебруара 2024., у осмом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе Савез војвођанских Мађара.

Од 21. августа 2020. је председник Скупштине Града Суботице и председник Управног одбора Фондације Суботичка синагога.

Од септембра 2014. до октобра 2018. године био је асистент на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду (предмети: Уставно право; Увод у право).

Од новембра 2018. до октобра 2023. године био је доцент за Јавноправну, односно за Општу и теоријску ужу научну област на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду (Уставно право, Увод у право, Парламентарно право).

Од октобра 2023. је ванредни професор универзитета за Јавноправну, односно за Општу и теоријску ужу научну област на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду (Уставно право, Увод у право, Парламентарно право).

Од марта 2019. је спољни члан Скупштине Мађарске академије наука.

Од априла 2021. је члан Савета Универзитета у Новом Саду.

Разведен, отац једног сина.

https://www.pasztorbalint.rs/sr

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER