Flat Preloader Icon

Стеван Бакић

Стеван Бакић

Радно време: од 7.00 до 15.00 часова

Председника општине бира Скупштина општине, на предлог председника Скупштине општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Година рођења: 1967. године

Радно искуство:
Период од 2008. године – „Електровојвиодина“ д.о.о. Нови Сад-Електродистрибуција Суботица
Позиције:
Директор огранка ЕД Суботица – 30.01.2014.
Шеф Службе за јавне набавке – 29.04.2008. до 30.01.2014.
Период од 2006.  до 2008. – Студентски центар Суботица
Период од 1991. до 2003. – Царинарница Суботица
Период од 1987. до 1991. – Царинарница Јасеница

Образовање:
Назив образовне институције: Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, дипломирао 2006. године
Академско звање: Дипломирани економиста
Назив образовне установе: Факултет физичке културе, Ниш, дипломирао 2002. године
Академско звање: Професор физичке  културе
Назив образовне институције: Виша школа за спортске тренере, Београд, дипломирао 1999. године
Академско звање: Виши спортски тренер
Назив образовне установе: Школа резервних официра, Билећа, дипломирао 1986. године
Чин капетана у резервном саставу
Назив образовне установе: Економска средња школа, Титоград, дипломирао 1985. године
Звање: Економски техничар

Страни језици: Енглески, Немачки

Познавање рада на рачунару: MS Office (Word, Excel, Power Point)

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER