Flat Preloader Icon

Организационе јединице

Организационе јединице

Секретаријат за финансије


Секретаријат локалне пореске администрације


Секретаријат за општу управу и заједничке послове


Секретаријат за друштвене делатности


Секретаријат за грађевинарсртво


Секретаријат за за имовинско-правне послове


Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам


Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине


Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај


Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове


Секретаријат за инвестиције и развој


Кабинет градоначелника


Одељење за људске ресурсе

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER