Flat Preloader Icon

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамебеног објекта Су+П+6 на к.п. бр. 8425/1 К.О. Доњи Град улица Матије Гупца бр. 79 у Суботици (наручилац пројекта – PRESTIGE LINE INVEST, д.о.о. Суботица)

ГРАД СУБОТИЦА

Суботица - Subatica - Szabadka - Subotica © 2024. subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER